Werken onder architectuur

Werken onder architectuur is een term die vandaag de dag te pas en te onpas gebruikt wordt binnen organisaties.

Binnen Drimetis zijn we er heilig van overtuigd dat werken onder architectuur een positief effect heeft op een organisatie. In een tijd waar de IT ontwikkelingen zich sneller dan snel opvolgen, is het van belang dat flexibel omgesprongen kan worden met de IT middelen om als organisatie (langdurig) succesvol te zijn.

Maar wat is dan architectuur? Velen zien het als niet meer dan tekeningen van je IT omgeving. En dat klopt, tekeningen zijn een onderdeel van architectuur. Maar architectuur is veel meer dan dat. Architectuur koppelt IT resources zoals infrastructuur, applicaties en data aan processen binnen een organisatie. En wie architectuur goed inricht, kan middels een uitgekiende architectuur het IT domein niet alleen aan processen koppelen, maar zelfs aan de strategie. En dat laatste is nu net de bedoeling van een goed ingerichte architectuur.

Wat is dat nu eigenlijk “werken onder architectuur”? En wat is het nut van werken onder architectuur voor een organisatie? En vooral, heeft werken onder architectuur een toegevoegde waarde?

Zoals gezegd is het met een goed ingerichte architectuur mogelijk IT “aan” de business te koppelen. Een goed ingerichte architectuur kan ervoor zorgen dat een IT afdeling niet meer alleen gezien wordt als een kostenpost of een servicesorganisatie. Een goed ingerichte architectuur maakt duidelijk dat IT een integraal onderdeel is van het (primaire) bedrijfs proces (wat zoveel wil zeggen als dat een organisatie inmiddels afhankelijk is van een werkende IT infrastructuur om het primaire proces uit te voeren). Door te werken onder architectuur kunnen business en IT zich versterken. Hierdoor, en dit is ook een modeterm, is het mogelijk om IT en business te alignen.

Waaraan kun je dan herkennen of een organisatie werkt onder architectuur? Inzicht in de het IT landschap is waarschijnlijk de belangrijkste peiler. Wanneer een organisatie inzicht heeft in het IT landschap is de samenhang van het IT landschap groter, zijn er minder applicaties in aantal, zijn er minder zogenoemde “punt” oplossingen en is de beheersbaarheid van de IT omgeving groot.

Een ander voorbeeld is wanneer veranderingen aan het IT landschap gepaard gaan met veel en langdurige uitval van IT. Uitval van IT systemen is vaak te wijten aan een gebrek aan overzicht in en controle op het IT landschap.

De oplossing is, zoals gezegd, werken onder architectuur. Werken onder architectuur lost zeker niet alles op. maar het is een belangrijke opstap naar inzicht in de samenhang van het IT landschap en inzicht zorgt voor een betere beheersbaarheid van het IT landschap.

Architectuur geeft houvast en kaders voor alle geledingen van een organisatie, zowel intern als extern. Op basis van die samen vastgestelde architectuur kunnen beheer en projecten altijd getoetst worden aan dezelfde uitgangspunten. Op deze manier ontstaat samenhang in het IT landschap, wat uiteindelijk de beheersbaarheid weer verhoogd. Zijn we dan klaar wanneer we inzicht en samenhang hebben gecreerd in het IT landschap. Nee, absoluut niet. Werken onder architectuur en zelfs alleen al het woord architectuur gaat op weerstand stuiten en vooral intern zal hier (veel) weerstand op komen. Waarom vraag je je af. Heel simpel, door het vastleggen van uitgangspunten en kaders kan b.v. een ontwikkelaar niet meer “zomaar” iets maken of moet een oplossing altijd passen binnen de architectuur. Dit zal in het begin niet altijd goed worden opgepakt. Maar wanneer een project onder architectuur een succes is en het een duidelijke meerwaarde betekent voor de beheersbaarheid en samenhang van het IT landschap en wellicht ook nog kosten bespaart, is het onmogelijk om tegen werken onder architectuur te zijn.

Wat is er dan nodig voor een organisatie om te gaan werken onder architectuur? Tijd, geld en vooral de steun vanuit de gehele organisatie. Architectuur is vooral géén IT feestje. Kortom het heeft geen zin om de “beste” IT’er architect te maken. Architectuur moet gedragen worden binnen een gehele organisatie, daarom is het van belang dat binnen architectuur alle geledingen van de organisatie vertegenwoordigd zijn. In dat kader is het van belang om een team van architecten aan te stellen, waar minimaal de volgende disciplines zijn vertegenwoordigd:

  • Business architect (inzicht in de strategische belangen van de organisatie en thuis binnen de processen van de organisatie)
  • Security architect (verantwoordelijk voor security en op de hoogte van de eisen en wensen op security vlak binnen de organisate EN in staat deze high-level te vertalen naar oplossingen)
  • IT architect (verantwoordelijk voor de systemen die het werken van de medewerkers mogelijk maakt en het in samenhang houden van het applicatielandschap)

Met bovenstaande een inleiding in wat “werken onder architectuur” is en hoog over wat nodig is om dit succesvol te implementeren. Het kan een hele klus zijn om werken onder architectuur te implementeren en “alles” implementeren kan overweldigend zijn en organisatie weten vaak niet waar te beginnen. Hier komt de kennis en kunde van Drimetis van pas, gezien onze ervaring op dit gebied hebben wij een pragmatische manier ontwikkeld op basis waarvan “werken onder architectuur” kan worden ingevoerd. Wij werk op basis van standaarden in de zorg, de Ziekenhuis Referentie Architectuur (ZiRA) en het bijbehorende interoperabiliteitsmodel. Door de implementatie op deze manier aan te pakken is het mogelijk om te beginnen met de basis en dit nagelang de wens van de organisatie verder uit te breide.

Wij lichten bovenstaande graag toe in een gesprek, onder het genot van een kopje koffie.

Interesse? Neem contact met ons op, op [email protected].