Over Drimetis

Drimetis is ontstaan vanuit een interne drive en motivatie om waarde te leveren voor de zorg.

Visie en Missie

Wij streven ernaar om samen met u zowel de dienstverlening aan de patiënt, als ook aan de zorgprofessional zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit doen we door de reis van de patiënt in en tussen de zorginstellingen zo soepel mogelijk te organiseren en in elke fase te voorzien van juiste en tijdige informatie.

Wij leveren maatwerk dat past bij uw vraag en uw organisatie. Wij zijn gericht op positieve energie en verbondenheid. Ons streven is te werken in co-creatie met de medewerkers in uw organisatie waarbij we moderne methoden inzetten zoals Design Thinking en Agile om op een verrassende manier tot het beste resultaat te komen.

Dit doen we vanuit onze kernwaarden onafhankelijk, innovatief en resultaatgericht.

Visie en Missie

Natascha Smeets

Natascha heeft naast haar ervaring als consultant jarenlange ervaring als IT-manager. Zij begrijpt de moeilijkheid in het houden van balans tussen het aanbieden van professionele IT- diensten en het beheersen van de kosten die dit met zich meebrengt. Zij heeft bewust gekozen voor werken in de gezondheidszorg om daar van toegevoegde waarde te zijn.

U kunt Natascha bereiken via [email protected] of +31 6 27167518.

Natascha Smeets

Fred Körver

Fred is een gedreven professional op het snijvlak van organisatie, processen en informatievoorziening en heeft een brede branchekennis van de gezondheidszorg. Hij heeft een passie voor mensen, is een positieve en doelgerichte teamspeler en zoekt graag samen naar innovatieve oplossingen voor de vraagstukken die ons elke dag bezig houden.

U kunt Fred bereiken via [email protected] of +31 6 23760930.

Fred Körver

Rob Heygele

Rob is een enthousiaste en gedreven professional op het gebied van IT, architectuur en business en IT alignment. Rob heeft ervaring binnen meerdere verticals, maar heeft zich de laatste jaren toegelegd op de gezondheidszorg.

Rob vindt zijn passie in het samenbrengen van mensen, techniek en processen om op deze manier een organisatie vooruit te helpen.

U kunt Rob bereiken via [email protected] of +31 6 18353100.

Rob Heygele

Ik heb hulp nodig met…

Drimetis verbetert de zorg. Voor de patiënt, voor medewerker en voor de organisatie. We dragen zichtbaar bij aan het (werk)plezier door de hele (zorg)keten. We geloven dat we met onze drie, duidelijk eigen, expertises de zorg overzichtelijker, gestroomlijnder en menselijker maken. Juist door IT. Wij helpen onze klanten waar nodig door wrijving op te zoeken en bij de reis daar doorheen, omdat wrijving probleemstellingen inzichtelijk en begrijpbaar maakt.