IT die je
mensen
begrijpt

met zorg voor uw IT

Geen dertien in een dozijn, maar juist op persoonlijke en authentieke manier. Want IT werkt alleen goed samen met de praktijk, als de mensen goed samenwerken. We vertalen IT-vraagstukken altijd en overal vanuit onze 3 expertisegebieden: leiderschap, menselijke verbinding en systeemdenken naar oplossingen die helderheid creëren. Dat doen we met realistische tarieven en heldere afspraken.

Samen met ons werken aan verbetering van de zorg

Vanuit co-creatie maken we vraagstukken samen begrijpbaar en vertalen we ze naar inzichtelijke oplossingen. Daarbij staan we voor een persoonlijke aanpak gebaseerd op onze drie kenmerkende expertisegebieden: leiderschap, menselijke verbinding en systeemdenken. We brengen overal energie en positiviteit en vertalen proces- en IT-vraagstukken naar begrijpbare oplossingen.

Met onze diensten

Vanuit onze drie expertisegebieden kunnen wij toegevoegde waarde toevoegen aan een veelheid aan vraagstukken. Hiertoe leveren we o.a. de volgende diensten:

  • Projecten en programma’s
  • Procesinnovatie
  • Bouwen aan IT organisatie
  • Procesbegeleiding
  • Architectuur
  • Advies op maat

 

Samen met ons werken aan verbetering van de zorg

Ik heb hulp nodig met…

Drimetis verbetert de zorg. Voor de patiënt, voor medewerker en voor de organisatie. We dragen zichtbaar bij aan het (werk)plezier door de hele (zorg)keten. We geloven dat we met onze drie, duidelijk eigen, expertises de zorg overzichtelijker, gestroomlijnder en menselijker maken. Juist door IT. Wij helpen onze klanten waar nodig door wrijving op te zoeken en bij de reis daar doorheen, omdat wrijving probleemstellingen inzichtelijk en begrijpbaar maakt.

Drie kompanen met één visie

Er komen grote maatschappelijke veranderingen op ons af. Door vergrijzing van onze bevolking en innovaties in de zorg worden zowel de vraag naar zorg als ook de mogelijkheden om een antwoord op die vraag te hebben groter. Tegelijkertijd moet deze zorg met minder mensen en met steeds stijgende zorgkosten worden geleverd.

Drie kompanen met één visie

Vanuit dit vraagstuk wil DRIMETIS samen met zorginstellingen continu verbeteringen doorvoeren voor patiënt, cliënt, medewerker en organisatie! Wij willen zichtbaar bijdragen aan een soepele reis van de patiënt/cliënt door de zorgketen én aan het behoud van werkplezier door de gehele zorgketen.

Wij geloven dat wij met onze drie duidelijke en eigen profielen zorg overzichtelijker, gestroomlijnd en menselijker kunnen maken, juist door en met de inzet van IT. Met een open, energieke en transparante houding en samen met jou zorgen we dat het voor elkaar komt! We onderzoeken hiervoor elk vraagstuk vanuit onze drie expertisegebieden leiderschap, menselijke verbinding en systeemdenken.

Op de hoogte met ons nieuws

layer